KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dnia 19 lipca 2018r.  zaczął obowiązywać nowododany ustęp 9 do art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który umożliwia przedsiębiorcom, we wskazanych ustawą przypadkach, dokonywać amortyzacji nabytych nieodpłatnie (darowanych) środków trwałych, których nabycie korzystało ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nowy przepis zgodnie z zapowiedziami Sejmu zostaje wprowadzony z datą obowiązująca […]