KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją!
29 października 2015
Inne

W 2015r. tak jak ma to miejsce od 2006r. wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi niezmiennie 3.089zł. Dnia 28 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwota ta jest niezgodna z konstytucją. Przepisy określające kwotę wolną od podatku utracą swoją moc prawną 30 listopada 2016r. Według Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił się do TK o zbadanie […]

ZUS od umów zleceń od 2016r.
13 października 2015
Ubezpieczenia społeczne

Dnia 1 stycznia 2016r., po ponad rocznym vacatio legis, wchodzą w życie zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 23 września 2014r. o zmianie ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Powyższa zmiana wprowadza obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez zleceniodawców za osoby świadczące pracę w ramach kilku umów zleceń […]