KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Jeden przelew do ZUS – pytania i odpowiedzi
12 października 2017
Inne

Od 1 stycznia 2018 r. opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Od przyszłego roku będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego – Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę od razu ZUS zaksięguje i rozliczy na Twoim koncie.

Skąd mam się dowiedzieć, na jaki numer rachunku przelać składki?

Informację o Twoim numerze rachunku składkowego wyślemy Ci listem poleconym. Otrzymasz go do końca 2017 roku. Listy do przedsiębiorców zaczynamy wysyłać 1 października. W tym też terminie będziesz mógł ustalić swój numer w każdej naszej placówce. Będziesz mógł także skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

Co zrobić, jeśli nie otrzymam listu z numerem mojego rachunku składkowego?

Jeśli do końca 2017 r. nie dostaniesz od nas tej informacji lub jeśli ją zgubisz, skontaktuj się z naszą najbliższą placówką lub z Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00. Sprawdź, czy masz swój numer najpóźniej przed terminem płatności składki za grudzień 2017 r. Dotychczasowe numery zostaną zamknięte 31 grudnia i bez nowego numer nie opłacisz składek.

Jak mogę sprawdzić, czy mój numer rachunku składkowego jest poprawny?

Możesz sprawdzić swój numer w każdej naszej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

Twój rachunek powinien zawierać nasz numer identyfikacyjny 60000002, a ostatnie 10 cyfr rachunku to Twój numer NIP.

W liście z ZUS jest numer rachunku, który nie zawiera mojego NIP albo NIP jest nieprawidłowy. Co mam zrobić?

W Twoim numerze rachunku składkowego umieścimy numer NIP, z którym zgłosiłeś się jako płatnik składek. Jeśli stwierdzisz, że NIP jest błędny, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy Twoje dane identyfikacyjne.

Co trzeba wpisać w tytule przelewu?

Jedyne informacje, jakie od 1 stycznia 2018 r. musisz wpisać na przelewie, to kwota składki, nadawca i odbiorca płatności oraz Twój numer rachunku składkowego.

Do tej pory w bankowości internetowej były specjalne formatki przelewu do ZUS. Czy teraz mam robić zwykły przelew krajowy?

Tak. Od 1 stycznia do opłacenia składek będziesz korzystać ze zwykłego przelewu, takiego, jakim płacisz np. za gaz czy telefon.

Jeśli mam pracowników lub zleceniobiorców, to czy składki za nich mam wpłacać na ten sam numer rachunku jednym przelewem razem ze składkami za siebie?

Tak. Od 1 stycznia będziesz robić tylko jeden przelew. Nie ma znaczenia, czy zatrudniasz pracowników, czy samodzielnie prowadzisz firmę. Nie jest też istotne, na ile funduszy i ubezpieczeń opłacasz składki – to będzie wciąż jeden przelew.

W liście z ZUS są dwa numery, a miał być jeden. Dlaczego?

ZUS nadał Ci dwa numery rachunków składkowych, ponieważ jako płatnik składek oddzielnie rozliczasz składki na dwóch zakresach, np. oprócz składek z działalności gospodarczej także za zatrudnioną nianię. Dwa numery otrzymają również powiatowe urzędy pracy czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, które osobno rozliczają składki za pracowników i za świadczeniobiorców. Składki należy opłacać osobno z każdego zakresu.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o nowych zasadach opłacania składek?

ZUS organizuje bezpłatne seminaria na temat „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń”, na których omówimy m.in. zmiany w zasadach opłacania i rozliczania składek od 1 stycznia 2018 roku.

ZUS przygotował też broszurę i ulotkę oraz szkolenie elektroniczne, które udostępnił na swojej stronie internetowej.

Mam zaległości w opłacaniu składek. Czy po tym, jak zapłacę składkę za bieżący miesiąc, będę ubezpieczony?

Od 1 stycznia nie będziesz wpisywać na przelewie, jakiego okresu dotyczy wpłata. Dlatego Twoją wpłatę rozliczymy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Jeśli jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami, to nadal będziesz ubezpieczony, ale na Twoim koncie powstanie zaległość.

Co zrobić, jeśli przy robieniu przelewu wpiszę zły numer rachunku bankowego?

Jeśli wpiszesz numer rachunku niezgodny ze standardem NRB, to system bankowy poinformuje Cię, że jest to nieprawidłowy rachunek.

Jeśli pomylę się i zrobię przelew na inny numer rachunku, to czy naliczycie mi odsetki za zwłokę? Czy muszę wpłacić jeszcze raz odpowiednią kwotę na właściwy numer? Czy otrzymam zwrot pieniędzy, które przeleję na zły numer rachunku?

Jeśli otrzymamy wpłatę po terminie płatności składki, to pobierzemy należne odsetki. Dlatego zanim zrobisz przelew, upewnij się, czy na pewno wpisałeś poprawny numer rachunku składkowego.

Jak mogę sprawdzić, czy nie zalegam ze składkami?

Możesz złożyć do nas wniosek o ustalenie salda na Twoim koncie. Informację taką znajdziesz również na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Jak mogę rozłożyć zaległości na raty? Gdzie mam się zgłosić?

Jeśli masz zadłużenie, skontaktuj się z naszym doradcą do spraw ulg i umorzeń. Informację o telefonach znajdziesz na naszej stronie. Doradca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań dostosowane do Twojej sytuacji i Twoich możliwości finansowych. Pomoże Ci też przygotować i wypełnić odpowiednie dokumenty.

Czy wprowadzenie indywidualnego numeru rachunku zmieni zasady rozliczania wpłat?

Tak.

Wraz z wprowadzeniem indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS) zmienią się zasady rozliczania wpłat. Na przelewie nie będziesz wskazywał ubezpieczenia/funduszu, typu wpłaty i miesiąca, za który opłacasz składki. Wszystkie składki – niezależnie za jaki miesiąc i na jakie ubezpieczenia/ fundusz – będą opłacane jedną wpłatą.

Wpłatę przekazaną na numer rachunku składkowego rozdzielimy na pokrycie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą one rozdzielane wg zasady proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy.

Zmiana zasad rozliczania składek będzie obowiązywała dla wpłat dokonanych od 1.01.2018 r.

Jakie są korzyści dla płatnika z wdrożenia e-Składki?

 • płacisz składki jednym, zwykłym przelewem (zamiast trzech albo czterech) – niższe koszty bankowe.
 • Będziesz przekazywał składki na indywidualny Numer Rachunku Składkowego – jeden rachunek dla jednego płatnika.
 • Zaksięgujemy wpłatę na właściwym koncie płatnika – wpłata będzie niezwłocznie rozliczona.
 • Na przelewie nie podajesz danych: NIP/REGON/PESEL/Dowód osobisty/Paszport, numer deklaracji, miesiąca za który opłacane są składki, numeru decyzji/umowy/tytułu wykonawczego – brak wpłat niezidentyfikowanych z kontem płatnika.
 • Wpisujesz na przelewie tylko Numer Rachunku Składkowego – szybkie wypełnienie i wykonanie przelewu.
 • Wpłata będzie rozliczona na najstarsze zadłużenie – mniej odsetek.

Warunek: Poprawne podanie w dokumencie płatniczym swojego indywidualnego numeru rachunku składkowego.

Jak należy dokonać płatności składek należnych za 12/2017, których termin płatności przypada w styczniu 2018 r.?

Jeżeli chcesz opłacić składki za grudzień 2017 r. w terminie do 31 grudnia 2017 r. (tj. przed terminem ich płatności) – to robisz to na dotychczasowych zasadach, tj. wykonujesz przelewy odrębnie na każde ubezpieczenia albo fundusz:

 • 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – na ubezpieczenia społeczne,
 • 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeżeli będziesz opłacał składki za grudzień 2017 r. po 1 stycznia 2018 r. to robisz jeden przelew na indywidualny numer rachunku składkowego. Dotychczasowe rachunki bankowe ZUS będą zamknięte.

Od kiedy ZUS będzie informował o NRS. Czy informacja będzie wysyłana listem poleconym?

Informacja o numerach rachunków składkowych będzie wysyłana od 1 października 2017 r. do:

 • wszystkich płatników składek, którzy mają aktywne konta w ZUS oraz
 • płatników, którzy już zakończyli działalność i wyrejestrowali konta w ZUS lecz pozostało na nich zadłużenie.

Wraz z numerem rachunku składkowego otrzymasz informację o zasadach opłacania i rozliczania składek po 1 stycznia 2018 r. Otrzymasz także list, w którym będą przedstawione najważniejsze projekty realizowane w ZUS i dedykowane płatnikom składek.

Informacja będzie wysyłana listem poleconym ale bez zwrotnego potwierdzenia odbioru. Oznacza to, że wszystkie niedoręczone przesyłki zostaną zwrócone do nas, co umożliwi zweryfikowanie danych adresowych i ponowne skierowanie informacji do płatnika.

Informacja o NRS

Co w przypadku, gdy nie odbiorę korespondencji, czy ZUS będzie podejmował kolejne próby doręczenia?

Jeśli nie odbierzesz korespondencji, bo np. zmieniłeś adres i nie uaktualniłeś tych danych w ZUS, podejmiemy próbę ustalenia Twojego adresu i doręczenia do Ciebie informacji o NRS.

Do kogo będzie wysyłana informacja o indywidualnym numerze rachunku w przypadku ustanowienia Pełnomocnika?

Informację o indywidualnym numerze rachunku wyślemy wyłącznie do Ciebie jako płatnika składek. Informację wyślemy na podany przez Ciebie i zapisany na Twoim koncie adres do korespondencji lub adres siedziby (o ile adres do korespondencji nie został podany).

Jak będzie wyglądał dowód wpłaty po wdrożeniu projektu e-Składka?

Od 1 stycznia 2018 r. będziesz wypełniał i opłacał składki za pomocą standardowego dokumentu płatniczego (przelewu), takiego jakiego używa się np. do opłacania mediów.

Struktura indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS)

Czy przed 1 stycznia 2018 r. mogę złożyć zlecenie płatnicze na NRS z datą przyszłą tj. po 1 stycznia 2018 r.?

 • Jeżeli opłacasz składki do ZUS z rachunku bankowego – skontaktuj się ze swoim bankiem czy takie zlecenie będzie możliwe.
 • Jeżeli składki do ZUS opłacasz na poczcie, to taka wpłata nie będzie mogła być zrealizowana.

Nie mam NIP – co w takiej sytuacji będzie zamieszczone w indywidualnym rachunku składkowym?

W numerze rachunku składkowego umieszczony jest numer NIP, z którym zgłosiłeś sie jako płatnik do ZUS. Jeżeli zgłosiłeś się do ZUS bez numeru NIP, podając inny zestaw danych identyfikacyjnych, w numerze rachunku składkowego zostanie umieszczony unikalny dla konta płatnika numer wygenerowany przez system ZUS (10 cyfr).

Przejąłem obowiązki płatnika zagranicznego, czy otrzymam informację o NRS na swój adres? Czy informację otrzyma płatnik zagraniczny?

Jeśli przejąłeś obowiązki płatnika składek, informację o NRS wyślemy na Twój adres, a nie na adres płatnika zagranicznego. Pracodawcę zagranicznego poinformujemy o numerze rachunku składkowego, gdy przestaniesz opłacać składki i będziemy w tej sprawie prowadzić postępowanie wyjaśniające.

Planuję otworzyć firmę w tym roku, kiedy otrzymam informację o NRS?

Płatników składek już zarejestrowanych poinformujemy o NRS za pośrednictwem masowej wysyłki, ostatnia transza planowana jest w grudniu 2017r. Jeśli rozpoczniesz działalność po dniu ostatniej masowej wysyłki, otrzymasz informację o NRS niezwłocznie po utworzeniu konta.

Planuję zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i nie mam nadanego nr NIP? Co będzie zawierał mój NSR? Czy otrzymam informację dopiero po nadaniu nr NIP?

Jeśli na moment założenia konta, nie będziesz miał NIP, nadany NRS będzie zawierał unikalny dla konta płatnika numer wygenerowany przez system ZUS. W takim przypadku, nawet gdy uzyskasz NIP, nadal będziesz się posługiwał NRS, który zawiera ten numer.

Rozliczam składki z zakresu 80, czy otrzymam na ten zakres oddzielny NRS ? Na jaki adres jako syndyk otrzymam informację o NRS?

Jeśli opłacasz składki na zakresie 80, będziesz miał nadany NRS także do opłacania składek na ten zakres.

Informację o NRS wyślemy na wskazany w dokumentach zgłoszeniowych adres siedziby albo adres do korespondencji. Jeśli jako syndyk zgłosiłeś na dokumencie ZUS ZPA adres do korespondencji, informacja o NRS zostanie wysłana na wskazany adres. Jeśli jednak jako syndyk nie zgłosiłeś adresu do korespondencji i nie odbierzesz przesyłki, wówczas zostanie zwrócona do placówki ZUS.

Dlaczego nie ma sumy składek na deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA?

Każdy musi sam zsumować składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w celu zapłaty łącznej kwoty na NRS. ZUS przygotowuje zmiany w programie Płatnik dotyczące kreatora dokumentów płatniczych – dokument płatniczy będzie wypełniany jedną zbiorczą kwotą składek. Taka możliwość będzie począwszy od płatności składek za luty 2018 r.

Czy będzie zmieniana deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA?

W perspektywie roku planowane jest wydanie nowej wersji dokumentów rozliczeniowych.

Jak zsumować składki do łącznej kwoty do zapłaty?

Należy zsumować pola z DRA, w których wykazane zostały składki na poszczególne ubezpieczenia: VI.02, VII.07, VIII.03, IX.03.

Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam nianię – jak mam opłacać składki po 1 stycznia 2018 r.?

W związku z tym, że składasz dokumenty rozliczeniowe z dwóch zakresów numerów DRA 1-39 i 40-49 otrzymasz 2 numery rachunków składkowych przypisane do tych zakresów. Na te rachunki opłacaj składki należne z każdego z tych zakresów.

Założyłem dzisiaj działalność gospodarczą. Kiedy ZUS poinformuje mnie o moim numerze NRS?

Jeżeli założyłeś dzisiaj działalność gospodarczą, to Twój numer rachunku składkowego dostępny będzie wkrótce. Skontaktuj się z placówką ZUS w celu uzyskania informacji albo zadzwoń pod numer 22 560 16 00.

Otrzymałem informację o NRS, pomimo tego, że działalność gospodarczą wyrejestrowałem kilka lat temu ale mam zaległość w ZUS za rok 2012. Na jaki rachunek mam zapłacić zaległe składki?

Zaległe składki opłacaj na otrzymany numer rachunku składkowego.

Źródło: zus.pl

Designed by Freepik