KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Koniec korekty kosztów uzyskania przychodu!
7 października 2015
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Korekta kosztów uzyskania przychodu została wprowadzona do systemu prawnego w 2013r. Od tamtej pory przysparza przedsiębiorcom oraz księgowym wielu utrudnień.

Założenia korekty kosztów

Przepisy wprowadzone 1 stycznia 2013r. zobowiązały przedsiębiorców do dokonywania korekty kosztów, które nie zostały opłacone terminowo tj.:

  • dla wydatków z terminem płatności krótszym niż 60 dni – w okresie, w którym upływa 30 dzień po terminie płatności, określonym na fakturze;
  • dla wydatków z terminem płatności dłuższym niż 60 dni – w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty ujęcia wydatku w kosztach (także w przypadku, gdy termin płatności jeszcze nie upłynął).

Przepisy te w założeniu miały nie dopuszczać do zatorów płatniczych oraz zmobilizować kontrahentów „dłużników” do regulowania zobowiązań w terminie. Niestety przepisy art. 24d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa) nie mają przełożenia na regulowanie zobowiązań terminowo a jedynie zwiększają zobowiązania podatkowe „dłużników” wobec budżetu Państwa.

Zniesienie korekty kosztów

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją Ustawy ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2016r. artykuł, który wprowadził obowiązek korekty kosztów tj. art. 24d ustawy, zostanie zniesiony. Oznacza to, że po trzech latach obowiązywania krzywdzącego dla przedsiębiorców przepisu, wrócimy do stanu prawnego, który obowiązywał przed 2013r.

W imieniu przedsiębiorców i księgowych: Dziękujemy!