KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Można sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu!
19 maja 2016
Podatek od towarów i usług

Przedsiębiorco, jeśli podejmujesz współpracę z podmiotami zarejestrowanymi w Czechach, możesz sprawdzić status podatkowy czeskiego podmiotu oraz potwierdzić dane dostarczone przez niego.

Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej na swoim portalu podatnika opublikowało informacje o tzw. „nierzetelnym podatniku VAT”. MF Republiki Czeskiej nadaje przedsiębiorcy status „nierzetelnego podatnika VAT” (w drodze decyzji administracyjnej), kiedy ten istotnie narusza obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego. Chodzi m.in. o:

  • brak wywiązywania się z obowiązku składania deklaracji,
  • niewpłacanie zadeklarowanego podatku,
  • brak współpracy podczas prowadzonej kontroli podatkowej,
  • uczestnictwo podatnika w podejrzanych transakcjach, gdzie zachodzi ryzyko niezapłacenia podatku, oraz
  • gdy w okresie co najmniej 3 miesięcy doszło do skumulowania zaległości w podatku VAT w wysokości min. 500 tys. CZK (ok. 80 000 zł).

Informacje o statusie „nierzetelnego podatnika VAT”, w języku angielskim, znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej. (link otwiera okno w innym serwisie)

Aby uzyskać informację o kontrahencie, w polu wyszukiwania, wpisz numer identyfikacyjny czeskiego kontrahenta (IČO). Dowiesz się o:

  • nazwie i adresie podmiotu (Details about registered entity),
  • nierzetelności podmiotu (Information concerning non reliable taxable person) – status „YES” świadczy o nierzetelnym podmiocie,
  • opublikowanych numerach rachunków bankowych (Bank account numbers for publication),
  • danych rejestracyjnych podatnika VAT (VAT payer registration data).

Ministerstwo Finansów zachęca do zweryfikowania kontrahenta czeskiego przed podjęciem z nim współpracy. Pomoże to uchronić się przed nieuczciwymi przedsiębiorcami i grożącymi konsekwencjami podatkowymi.

Źródło: MF