KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Nowa unijna czarna lista rajów podatkowych
2 marca 2021
Inne

Rada Unii Europejskiej zaktualizowała tzw. czarną listę rajów podatkowych, czyli krajów i terytoriów, które uznano za niechętne współpracy podatkowej z unijną wspólnotą. Obecnie na liście znajduje się 12 jurysdykcji. Rada UE wskazała również na problemy dotyczące współpracy podatkowej z Turcją i brak dowodów, że państwo to rzeczywiście przekazało dane podatkowe do któregokolwiek z krajów UE.

Aktualnie unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych obejmuje następujące jurysdykcje: Samoa Amerykańskie, Anguilla, Dominika, Fidżi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seszele, Trynidad i Tobago, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Vanuatu.

Lista uległa minimalnym zmianom (w poprzednim wykazie nie było Dominiki). Obecność  w wykazie jest uzależniona przede wszystkim od tego, jak dana jurysdykcja współpracuje z Unią Europejską w kwestiach podatkowych.

Rada UE zwróciła również uwagę na to, że „Turcja nie poczyniła istotnych postępów w skutecznym wdrażaniu automatycznej wymiany informacji ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, a tym samym nie wypełniła jeszcze wszystkich zobowiązań, jakie podjęła w celu wdrożenia zasad dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych”. Zaapelowano przy tym do rządu tureckiego o podjęcie pełnego zobowiązania do skutecznego uruchomienia do 30 czerwca 2021 r. współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi UE.

Listę określa obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2021 r., poz. 225).

Z obwieszczeniem można się zapoznać tutaj.

Źródło: mp