KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Zgodnie z projektem rozporządzenia wydanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej od dnia 01 kwietnia 2018r. składka wypadkowa dla pracodawców zatrudniających do 9 osób zostanie obniżona z obecnej wysokości 1,80% do stawki 1,67%.

Pracodawcy zatrudniający powyżej 10 osób sa zobowiązani do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należy płatnik.

Wykaz nowych kategorii ryzyka oraz indywidualnych stawek na ubezpieczenie wypadkowe można znaleźć na stronie rcl.gov.pl

Designed by Freepik