KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Praca 11 listopada! Jak pracodawca rozliczy pracę w dniu wolnym?
13 listopada 2015
Kodeks pracy

Dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, jest dniem ustawowo wolnym od pracy o czym stanowi art. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. od dniach wolnych od pracy. Natomiast zgodnie z art. 1519a Kodeksu Pracy (dalej: Ustawa) praca w święta, w placówkach handlowych, jest niedozwolona.

Wyjątkowo, praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności o czym stanowi punkt 3 art. 1519a Ustawy.

Zgodnie z art. 15110 Ustawy praca w święta jest dozwolona m.in.:

  1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  2. w ruchu ciągłym,
  3. w transporcie i w komunikacji,
  4. w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych,
  5. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób,
  6. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
  • zakładach świadczących usługi dla ludności,
  • gastronomii,
  • zakładach hotelarskich,
  • przedsiębiorstwach podmiotów leczniczychi innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
  • zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku.

W związku z przytoczonymi wyżej artykułami wiele osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczy na rzecz swoich pracodawców, pracę w dniu wolnym od pracy.

Czy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wyższego wynagrodzenia za pracę w święto?

Każdy pracodawca powinien być świadom przepisów związanych z wynagradzaniem pracowników. Zgodnie z art. 15111 Ustawy za pracę w dzień wolny pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli pracodawca zapewni taki dzień pracownik otrzyma wynagrodzenie w podstawowej wysokości.

Natomiast w sytuacji nieudzielenia pracownikowi dnia wolnego za pracę w święto, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty dodatku do wynagrodzenia wysokości 100% wynagrodzenia. W powyższej sytuacji, pracodawca będzie zobowiązany do wypłaty podwójnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy pracownika.

Podsumowując, opłaca się być świadomym pracodawcą!