KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Dnia 7 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał:

Ustawę z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z powyższą ustawą, aby uczcić i upamiętnić wielki dla Narodu Polskiego dzień Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 11 listopada 2018 r., ustanawia się dzień 12.11.2018r.:

1. Uroczystym Świętem Narodowym

2. Dniem wolnym od pracy.

Zgodnie z powyższą ustawą 12 listopada 2018 r. będą mogły wykonywać pracę osoby zatrudnione w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielające świadczeń opieki zdrowotnej. Praca będzie również dozwolona w aptekach ogólnodostępnych.

Designed by Natanaelginting