KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek od towarów i usług

Od wydatków poniesionych w związku z używaniem pojazdów samochodowych tj. samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca może odliczyć 50% naliczonego podatku VAT (przy założeniu korzystania z powyższego pojazdu zarówno do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do celów prywatnych).

7 lutego 2014r. Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) dalej Ustawa, zostało wprowadzone ograniczenie w odliczeniu podatku VAT od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu do napędu:

1) samochodów osobowych;

2) innych niż samochody osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

Powyższe ograniczenie zgodnie z Ustawą obowiązuje do 30 czerwca 2015r.

Zatem od 01 lipca 2015r. podatnicy używający do działalności gospodarczej samochody osobowe oraz inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe, wymienione powyżej, będą mogli odliczać 50% naliczonego podatku VAT od zakupu paliwa przeznaczonego do ich napędu.