KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek od towarów i usług

26 czerwca Ministerstwo Finansów udostępniło na Portalu Podatkowym usługę, która pozwala sprawdzić czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Usługa ta skierowana jest w pierwszej kolejności do podatników, którzy stosują mechanizm odwróconego obciążenia w związku z dokonywaną sprzedażą towarów wymienionych w załączniku nr 11 Ustawy o VAT.

Usługa jest dostępna na stronie internetowej: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp.

Po wpisaniu numeru identyfikacji podatkowej kontrahenta pytający otrzyma jedną z trzech dostępnych odpowiedzi:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Usługa sprawdzenia statusu podmiotu w podatku VAT daje również możliwość wydruku zwracanego komunikatu wskazującego status podmiotu gospodarczego. (PAP)