KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Ubezpieczenia społeczne

30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą tzw. „Konstytucję biznesu”. Ustawy te wprowadzą zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie. ZUS informuje w związku z tym o zasadach korzystania z tzw. ulgi na start oraz o działalności nieewidencjonowanej. Ulga na […]

Zakup odzieży sportowej a koszty uzyskania przychodu!
19 sierpnia 2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków z tytułu zakupu odzieży sportowej, obuwia sportowego oraz ręczników sportowych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W dniu 2 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni […]

Inne

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje ułatwienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 19 maja 2016 r. Ograniczona zostanie m.in. liczba danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wprowadzona zostanie także możliwość “rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed […]