KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował w poniedziałek do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekty te stanowią realizację zobowiązań Prezydenta RP podjętych podczas kampanii wyborczej. Zasadniczą propozycją zawartą w […]

Kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją!
29 października 2015
Inne

W 2015r. tak jak ma to miejsce od 2006r. wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi niezmiennie 3.089zł. Dnia 28 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwota ta jest niezgodna z konstytucją. Przepisy określające kwotę wolną od podatku utracą swoją moc prawną 30 listopada 2016r. Według Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił się do TK o zbadanie […]