KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Świadczenie rodzicielskie czyli nowe „becikowe”
13 sierpnia 2015
Świadczenia rodzinne

5 Sierpnia 2015r. zakończył się proces legislacyjny Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ostatniego dnia swojej kadencji Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę, która po blisko pięciomiesięcznym vacatio legis wejdzie w życie 1 stycznia 2016r. Dla kogo nowe świadczenie? Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które dotychczas nie mogły skorzystać z zasiłku […]