KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Pakiety medyczne dla pracowników a podatek PIT!
31 maja 2016
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Pakiety medyczne a wynagrodzenie pracownika Pakiety medyczne przekazane pracownikom stanowią nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PDOF). W związku z tym pracodawca ma obowiązek doliczyć wartość takiego świadczenia (część nieodpłatną) do przychodów pracownika ze stosunku pracy, podlegających opodatkowaniu. Wartość przychodu do opodatkowania oblicza się zgodnie […]