KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Już jutro, dnia 19 lipca 2018r., zacznie obowiązywać w nowym brzmieniu art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który rozszerza katalog przychodów uzyskiwanych przez autorów z tytułu których będzie można zastosować 50%, autorskie koszty uzyskania przychodu. Od dnia jutrzejszego art. 22 ust. 9b otrzyma brzmienie: “Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje […]