KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Kodeks pracy

Sejm 13 maja 2016 przyjął przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy. Nowe przepisy ułatwią działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie podczas kontroli dochodziło do nadużyć. Osoby nie posiadające umowy wskazywane były jako pracujące pierwszy dzień. Według informacji PIP w […]

Koniec wieloletnich umów o pracę na czas określony
31 lipca 2015
Kodeks pracy

26 czerwca 2015r. został przekazany Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca wprowadza zasadę 33 i 3 ograniczającą nadużywanie przez pracodawców umów na czas określony. Zasada 33 i 3 narzuca na pracodawcę obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony […]