KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Projekt „Rodzina 500+” pytania i odpowiedzi
14 stycznia 2016
Świadczenia rodzinne

Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.   W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko […]

Urlop ojcowski od 2016r.
28 października 2015
Świadczenia rodzinne

Dnia 2 stycznia 2016r. wejdzie w życie nowelizacja Ustawy Kodeks pracy wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 2015r. (dalej: Ustawa). Nowelizacja ta poza szeregiem innych zmian wprowadza zmiany korzystne dla pracowników – ojców. Urlop ojcowski jest to urlop, niezależny od uprawnień macierzyńskich matki dziecka, udzielany ojcu dziecka po urodzeniu lub przysposobieniu dziecka. Zgodnie z obowiązującym […]