KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek od towarów i usług

Od wydatków poniesionych w związku z używaniem pojazdów samochodowych tj. samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca może odliczyć 50% naliczonego podatku VAT (przy założeniu korzystania z powyższego pojazdu zarówno do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do celów […]