KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. będzie wynosiło 2100 zł. Oznacza to wzrost o 100 zł (5 proc.) w stosunku do 2017 r. Kwota ta stanowi 47,3 proc. prognozowanego […]

Inne

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosiło 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r. Jednocześnie Rada Ministrów proponuje, aby minimalna […]

Płaca minimalna od stycznia 2017r. wyniesie 2000 zł?
15 czerwca 2016
Inne

Rząd zaproponował wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 2.000zł z obecnych 1.850zł. Płaca minimalna w 2017 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, osiągnęłaby wysokość 1.862zł. Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca br. przyjęła propozycję przewidującą wzrost o 138zł wyższy od ustawowego. Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2.000zł brutto. Oznacza […]

Inne

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017r. powinno wzrosnąć z 1.850zł do 1.900zł proponuje Konfederacja Lewiatan. Podwyższenie wynagrodzenia o 50zł spowodowałoby wzrost o 2,7%, tj. w stopniu ponad 4-krotnie wyższym niż wzrost wynikający z ustawy z dnia 10 października o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Gdyby podwyższyć wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku zgodnie z ustawą to wyniosłoby ono […]