KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Zgodnie z projektem rozporządzenia wydanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej od dnia 01 kwietnia 2018r. składka wypadkowa dla pracodawców zatrudniających do 9 osób zostanie obniżona z obecnej wysokości 1,80% do stawki 1,67%. Pracodawcy zatrudniający powyżej 10 osób sa zobowiązani do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla nich stopa procentowa składki […]