KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje ułatwienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 19 maja 2016 r.

Ograniczona zostanie m.in. liczba danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wprowadzona zostanie także możliwość “rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Pracownicy urzędów gmin będą mogli samodzielnie poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców co pozwoli na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów z rejestru. Wprowadzony zostanie również automatyczny mechanizm wykreślania przedsiębiorcy z CEIDG.

Dodatkowo do katalogu danych kontaktowych podlegających wpisowi dodany zostanie numer telefonu oraz numer faxu przedsiębiorcy (o ujawnieniu danych kontaktowych zadecyduje przedsiębiorca) oraz dodatkowe informacje dotyczące upadłości i postępowania restrukturyzacyjnego.

Nowe przepisy uporządkują również tryb przekazywania informacji dotyczących upadłości i zakazów pomiędzy CEIDG, sądami upadłościowymi oraz Krajowym Rejestrem Karnym.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju