KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Wynajmujesz mieszkanie? Pamiętaj o rozliczeniu z Urzędem Skarbowym!
26 listopada 2015
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochód z najmu prywatnego, czyli wynajmu mieszkania osobie prywatnej na cele mieszkaniowe, może być opodatkowany na dwa sposoby:

  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • według skali podatkowej.

Rozpoczynając wynajem swojego mieszkania lub domu warto zastanowić się nad tym, którą formę rozliczeń z Urzędem Skarbowy wybrać.

Kiedy powstaje przychód z najmu?

Przychód z najmu mieszkania powstaje w momencie faktycznego otrzymania przez najemcę zapłaty, pod warunkiem, że przychód ten nie dotyczy prowadzonej działalności. Oznacza to, że w przypadku braku zapłaty czynszu przez najemcę u osoby wynajmującej nie powstanie przychód do opodatkowania.

Ryczałt 8,5% czy podatek według skali, co wybrać?

Osoba, która rozpoczyna świadczenie usług najmu musi podjąć decyzje o sposobie opodatkowania uzyskanych dochodów tuż po uzyskaniu pierwszego wpływu gotówki. Zgodnie z obowiązującym prawem jeżeli podatnik, który rozpocznie uzyskiwanie przychodów z najmu prywatnego w trakcie roku i chciałby płacić podatek w formie ryczałtu, musi o tym fakcie zawiadomić na piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego nie później niż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód. Jeżeli podatnik nie złoży oświadczenia o wyborze ryczałtu, będzie musiał opodatkować najem według skali podatkowej.

Ryczałt 8,5%

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczania podatku i polega na obliczeniu podatku w zryczałtowanej wysokości (dla usług najmu jest to 8,5%) od uzyskanego przychodu. Ryczałt jest najkorzystniejsza formą opodatkowania dla osób, które są właścicielami danej nieruchomości i w związku z najem mieszkania ponoszą niskie lub zerowe koszty zarządzania nieruchomością.

Przykład 1

Podatnik wynajął mieszkanie i wybrał ryczałt jako formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tego tytułu. Czynsz najmu został ustalony na kwotę 2.000zł. Wynajmujący otrzymał 15 listopada 2015r., w terminie, czynsz od najemcy. W związku z uzyskanym przychodem podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu najmu w wysokości 170zł (2.000zł x 8,5%) do 20 grudnia 2015r.

Skala podatkowa 18% i 32%

Rozliczanie uzyskanych dochodów z najmu według skali podatkowej jest korzystne dla osób, które wynajmują mieszkanie, którego zakup został sfinansowany z kredytu. Uzyskany przychód z najmu mieszkania podatnicy mogą pomniejszać co miesiąc o zapłacone odsetki od kredytu oraz o odpisy amortyzacyjne.

Przykład 2

Podatnik wynajął mieszkanie decydując się na rozliczenia z Urzędem Skarbowym według skali podatkowej. Czynsz najmu został ustalony na kwotę 2.000zł. Rata kredytu zaciągniętego na zakup i remont mieszkania wynosi 1500zł z czego 500zł stanowi część odsetkowa kredytu. Podatnik kupił mieszkanie z rynku wtórnego. Wartość początkowa mieszkania została ustalona na 150.000zł. Wynajmujący otrzymał 15 listopada 2015r., w terminie, czynsz od najemcy. W związku z uzyskanym przychodem oraz poniesionymi kosztami podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku z tytułu najmu w wysokości 45zł do 20 grudnia 2015r. Wysokość podatku do zapłaty wynika z obliczeń:

2.000zł – 1.250zł (miesięczny odpis amortyzacyjny: (300.000zł*10%)/12) – 500zł (część odsetkowa kredytu) = 250zł; 250zł * 18% = 45zł

Wybór najkorzystniejszego sposobu rozliczeń z tytułu osiąganych przychodów z najmu zawsze leży w gestii podatnika i od wybranego sposobu opodatkowania zależy wysokość płaconych podatków.

 

Spodobał Ci się artykuł? Zapraszam do polubienia naszej strony, śledzenia artykułów oraz komentowania!