KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek od towarów i usług

Płatność podzielona skutecznie ograniczy oszustwa w VAT, ale istotnie ograniczy płynność niektórych podatników, w szczególności małych – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

Ministerstwo Finansów przedstawiło długo zapowiadaną propozycję podzielonej płatności (split payment) w podatku VAT. Jak pokazują przykłady innych krajów może ona być skutecznym narzędziem walki z oszustami, jednak nie pozostaje neutralna m.in. dla płynności finansowej niektórych podatników.

To nabywcy towarów i usług zadecydują o tym czy podzielona płatność będzie powszechnie stosowana i to od nich zależeć będzie sytuacja finansowa dostawców. Zastosowanie split payment oznaczać będzie pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy poprzez utratę możliwości korzystania ze środków pochodzących z jeszcze niezapłaconego podatku VAT.
– W płatności podzielonej, takiej możliwości już nie będzie. Wskutek tego, w przypadku niektórych podatników może to doprowadzić do deficytu środków obrotowych i zwiększyć koszty finansowe działalności (koszty kredytów obrotowych) – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Projekt podzielonej płatności VAT zakłada, że to kupujący będzie decydował o stosowaniu nowego systemu. Jeżeli po otrzymaniu faktury dokona płatności używając dedykowanego do tego komunikatu przelewu, kwota netto z faktury trafi na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, natomiast VAT zostanie przekazany na oddzielny rachunek VAT, do którego sprzedawca będzie miał dostęp tylko w minimalnym zakresie.
Koncepcja podzielonej płatności sprowadza się do ograniczenia prawa dostawcy towaru lub usługodawcy do swobodnego dysponowania podatkiem VAT. Ministerstwo Finansów liczy, że w ten sposób wyeliminuje oszustwa polegające na pobraniu przez sprzedawcę od nabywcy zapłaty wraz z należnym państwu podatkiem VAT i jego nieprzekazaniu do urzędu skarbowego.

W proponowanym systemie środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik będzie mógł wykorzystać wyłączenie do zapłaty VAT-u na konto VAT kontrahenta oraz do wpłaty podatku należnego na rachunek urzędu skarbowego. Na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika, naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zgoda wydawana będzie w formie postanowienia, podatnikom którzy nie budzą żadnych wątpliwości fiskusa, w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Aby przekonać nabywców do stosowania split payment projekt przewiduje dla nich zachęty. Nabywca stosujący podzieloną płatność nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności za VAT niezapłacony przez sprzedawcę, uchroni się przed sankcjami za błędne rozliczenie oraz uniknie wyższych odsetek w przypadku nieprawidłowego rozliczenia podatku naliczonego wynikającego w 95% z faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
Podatnik, który zawnioskuje o zwrot nadpłaconego podatku na konto VAT otrzyma go już po 25 dniach.

Z projektem ustawy można zapoznać się tutaj.

Źródło: Konfederacja Lewiatan
Designed by Freepik