KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

ZUS od umów zleceń od 2016r.
13 października 2015
Ubezpieczenia społeczne

Dnia 1 stycznia 2016r., po ponad rocznym vacatio legis, wchodzą w życie zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 23 września 2014r. o zmianie ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa).

Powyższa zmiana wprowadza obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez zleceniodawców za osoby świadczące pracę w ramach kilku umów zleceń jeżeli ich łączna podstawa będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie w 2016r. tj. 1.850zł.

Powyższa zmiana uszczelnia kolejną „dziurę” w przepisach, która na dzień dzisiejszy daje możliwość przedsiębiorczym pracodawcom zatrudniania jednej osoby w kilku firmach na podstawie kilku umów zleceń. W powyższym przykładzie ekonomiczni przedsiębiorcy opłacają składki społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od umowy zlecenie o najniższej podstawie, znacząco uszczuplając wpływy do ZUS-u oraz planowaną emeryturę zatrudnionych osób.

Po zmianie przepisów, od 1 stycznie 2016r., powyższa, ekonomiczna działalność nie będzie już dłużej możliwa.

Zmiany w Ustawie nie zmieniają natomiast art. 6 ust. 4 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zgodnie z którym zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Przepisy Ustawy nie zakładają również objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi studentów, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło.