KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Prowadzenie księgowości – Wrocław

Biuro rachunkowe Księgowość dla Biznesu to nowoczesna i profesjonalna księgowość zarówno dla dużych firm, jak i dla przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym głównym obszarem działalności jest Wrocław. Prowadzenie księgowości oferujemy również firmom spoza miasta Wrocław.
Powierzając nam prowadzenie księgowości, zyskujecie Państwo gwarancję najwyższej jakości usług. Satysfakcja klientów jest dla nas absolutnym priorytetem – szanujemy Państwa czas i pieniądze. Każda zatrudniona u nas księgowa to osoba o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Przejmując księgowość Państwa firmy, przyczyniamy się do obniżenia wydatków związanych z jej prowadzeniem, gdyż własna księgowa to dla wielu firm za wysoki koszt.
Usługa prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych) obejmuje:
 • ewidencję księgową i jej prowadzenie dla potrzeb podatku VAT oraz składanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów) zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatki oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie planów amortyzacji, prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez klienta,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS,
 • monitoring należności i zobowiązań,
Usługa prowadzenia PKPiR oraz Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje:
 • dokonywanie zapisów w wyżej wymienionych ewidencjach,
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz składanie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,
 • sporządzanie rocznych zeznań osób fizycznych,
 • sporządzanie dokumentacji ZUS właścicieli,
 • sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (ZUS, US).

Wszystkie usługi realizowane są przy wsparciu profesjonalnego oprogramowania firmy DGSC S.A. Jeżeli interesuje Państwa księgowość w najlepszym wydaniu oraz w pełnym zakresie usług – Wrocław i nie tylko, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!