KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

„Ulga na start” – na czym polega?
9 maja 2018
Ubezpieczenia społeczne

Na czym polega „ulga na start” Jeśli będziesz prowadził działalność gospodarczą i: podejmiesz ją po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej, nie będziesz jej wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim […]

Ubezpieczenia społeczne

30 kwietnia 2018 r. wejdą w życie ustawy, które tworzą tzw. „Konstytucję biznesu”. Ustawy te wprowadzą zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadzenie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie. ZUS informuje w związku z tym o zasadach korzystania z tzw. ulgi na start oraz o działalności nieewidencjonowanej. Ulga na […]

Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach
21 marca 2018
Kodeks pracy

Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł. Kwota ta jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa? Minimalna […]

Podatek od towarów i usług

Zgodnie z terminem do 26 lutego br. 1 508 458 przedsiębiorców złożyło JPK_VAT. To aż 94,5 proc. spośród wszystkich podatników VAT. W sumie do KAS dotarło 1 703 271 plików (do 26 lutego). Niewielka ich część stanowiła korekty, błędne dokumenty, a niektóre z firm – ze względu na dużą liczbę danych – przesyłały więcej niż jeden plik. „Raz jeszcze […]

1 2 3 32