KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Koniec wieloletnich umów o pracę na czas określony
31 lipca 2015
Kodeks pracy

26 czerwca 2015r. został przekazany Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca wprowadza zasadę 33 i 3 ograniczającą nadużywanie przez pracodawców umów na czas określony. Zasada 33 i 3 narzuca na pracodawcę obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony […]

Podatek od towarów i usług

26 czerwca Ministerstwo Finansów udostępniło na Portalu Podatkowym usługę, która pozwala sprawdzić czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Usługa ta skierowana jest w pierwszej kolejności do podatników, którzy stosują mechanizm odwróconego obciążenia w związku z dokonywaną sprzedażą towarów wymienionych w załączniku nr 11 Ustawy o VAT. Usługa jest dostępna na stronie internetowej: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp. […]

Podatek od towarów i usług

Od wydatków poniesionych w związku z używaniem pojazdów samochodowych tj. samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca może odliczyć 50% naliczonego podatku VAT (przy założeniu korzystania z powyższego pojazdu zarówno do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do celów […]

1 43 44 45