KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Kodeks pracy

2800 zł – tyle wynosi propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., jaką Rada Ministrów przedłożyła do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosłoby o 200 zł w porównaniu do stawki obowiązującej w tym roku (2600 zł). To oznacza wzrost o 7,7 %. W relacji do prognozowanego […]

Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach
21 marca 2018
Kodeks pracy

Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł. Kwota ta jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa? Minimalna […]

Zmiany w umowach o pracę zawieranych od 1 września 2016r.
31 sierpnia 2016
Kodeks pracy

Od 1 września 2016r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy. Nowe przepisy mają za zadanie ułatwić działanie Państwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie podczas kontroli dochodziło do nadużyć. Osoby, które nie posiadały umowy wskazywane były podczas kontroli PIP jako pracujące pierwszy […]

Kodeks pracy

Zastępca głównego inspektora pracy Zbigniew Ryfka Poinformował, że 15 sierpnia Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi nasilone kontrole placówek handlowych w całym kraju. Ponieważ dzień ten jest świętem państwowym i kościelnym, obowiązuje w nim zakaz pracy w handlu. Inspektorzy pracy sprawdzą, kto i na jakiej podstawie wykonuje pracę, przygotowanie do pracy pod kątem badań lekarskich i szkoleń […]