KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek od towarów i usług

26 czerwca Ministerstwo Finansów udostępniło na Portalu Podatkowym usługę, która pozwala sprawdzić czy nasz kontrahent jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Usługa ta skierowana jest w pierwszej kolejności do podatników, którzy stosują mechanizm odwróconego obciążenia w związku z dokonywaną sprzedażą towarów wymienionych w załączniku nr 11 Ustawy o VAT. Usługa jest dostępna na stronie internetowej: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp. […]

Podatek od towarów i usług

Od wydatków poniesionych w związku z używaniem pojazdów samochodowych tj. samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca może odliczyć 50% naliczonego podatku VAT (przy założeniu korzystania z powyższego pojazdu zarówno do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz do celów […]

1 39 40 41