KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje ułatwienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 19 maja 2016 r. Ograniczona zostanie m.in. liczba danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wprowadzona zostanie także możliwość “rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed […]

Inne

Ministerstwo Finansów apeluje do osób rozpoczynających działalność gospodarczą o ostrożność ostrzegając przed fałszywymi wezwaniami do zapłaty.  Do jednego z białostockich urzędów skarbowych zgłosił się mężczyzna, który przedstawił, wystawione na adres jego nowopowstałej firmy, zawiadomienie wzywające do uiszczenia opłaty rejestracyjnej za wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 115. Do […]