KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

12zł za godzinę pracy na umowie zlecenie od 1 stycznia 2017r.
1 czerwca 2016
Inne

Od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa ponad 12 zł (kwota będzie waloryzowana) dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Projekt ustawy został w dniu wczorajszym przyjęty przez Radę Ministrów. Celem zmian jest przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez pracodawców. To także ważny postulat związków zawodowych. – Wprowadzenie […]