KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Kodeks pracy

2800 zł – tyle wynosi propozycja minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r., jaką Rada Ministrów przedłożyła do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosłoby o 200 zł w porównaniu do stawki obowiązującej w tym roku (2600 zł). To oznacza wzrost o 7,7 %. W relacji do prognozowanego […]

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2450 złotych w 2020 roku – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłożyło Radzie Ministrów propozycję minimalnego wynagrodzenia. Zaproponowana przez resort kwota 2450 zł jest wyższa niż minimum ustawowe (2345,60 zł)  i zapewnia wzrost tego wynagrodzenia o 200 zł w porównaniu do obowiązującej w tym roku stawki (2 250 zł). To oznacza wzrost o 8,9 %. Co […]

Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach
21 marca 2018
Kodeks pracy

Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych obowiązuje minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł. Kwota ta jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy. Do jakich umów ma zastosowanie minimalna stawka godzinowa? Minimalna […]

Płaca minimalna od stycznia 2017r. wyniesie 2000 zł!
18 września 2016
Inne

Premier Beata Szydło podpisała rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Płaca minimalna od 1 stycznia 2017 r. będzie wynosić 2.000,00zł brutto. Co to oznacza dla pracowników? Każda podwyżka płacy minimalnej realnie przekłada się na poprawę sytuacji najsłabiej zarabiających pracowników. W związku ze zwiększeniem kwoty brutto z kwoty 1.850,00zł w 2016r. do kwoty 2.000,00zł w […]