KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Koniec wieloletnich umów o pracę na czas określony
31 lipca 2015
Kodeks pracy

26 czerwca 2015r. został przekazany Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa nowelizująca wprowadza zasadę 33 i 3 ograniczającą nadużywanie przez pracodawców umów na czas określony. Zasada 33 i 3 narzuca na pracodawcę obowiązek zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony […]