KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

ZUS od umów zleceń od 2016r.
13 października 2015
Ubezpieczenia społeczne

Dnia 1 stycznia 2016r., po ponad rocznym vacatio legis, wchodzą w życie zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 23 września 2014r. o zmianie ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Powyższa zmiana wprowadza obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez zleceniodawców za osoby świadczące pracę w ramach kilku umów zleceń […]