KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Inne

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje ułatwienia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 19 maja 2016 r. Ograniczona zostanie m.in. liczba danych wymaganych we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej. Wprowadzona zostanie także możliwość “rezygnacji” z wpisu w CEIDG przed […]