KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Najważniejsze zmiany w PIT obowiązujące od 1 stycznia 2017r.
24 stycznia 2017
Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. ZMIANA LIMITU ZOBOWIĄZUJĄCEGO DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej […]

Kwota wolna od podatku niezgodna z konstytucją!
29 października 2015
Inne

W 2015r. tak jak ma to miejsce od 2006r. wysokość kwoty wolnej od podatku wynosi niezmiennie 3.089zł. Dnia 28 października 2015r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że kwota ta jest niezgodna z konstytucją. Przepisy określające kwotę wolną od podatku utracą swoją moc prawną 30 listopada 2016r. Według Rzecznika Praw Obywatelskich, który zwrócił się do TK o zbadanie […]