KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wydatki z tytułu prowadzenia bloga, który docelowo będzie źródłem przychodów podatnika, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu działalności, która będzie polegać na zamieszczaniu reklam na stronie internetowej, udziale w kampaniach reklamowych, pozyskiwaniu reklamodawców oraz udziale w programach partnerskich (np. pisaniu artykułów sponsorowanych) – tak zadecydował Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 4 sierpnia 2016r.

O indywidualną interpretację wystąpił bloger, który planuje rozszerzyć swoją dotychczasową działalność o prowadzenie bloga lifstylowego, na którym będą pojawiać się artykuły na temat mody, podróży, tematyki kulinarnej, gadżetów elektronicznych, motoryzacji, sportów – ogólnie stylu życia. Na blogu znajdą się m.in.: recenzje filmów, spektakli teatralnych, koncertów muzycznych i innych, recenzje restauracji, gabinetów kosmetycznych, hoteli, klubów fitness i innych, relacje z wyjazdów turystycznych, testy produktów, porady oraz wskazówki.

Podatnik planuje osiągać dochody poprzez dzierżawę powierzchni reklamowej, prowadzenie akcji reklamowych, pisanie artykułów sponsorowanych oraz z tytułu umieszczania reklam internetowych lub mobilnych. Podatnik do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej chce zaliczać wydatki z związane z prowadzeniem bloga, w tym koszty związane z napisaniem artykułów na nim publikowanych. Takimi wydatkami będą np. zakup biletu do kina, teatru, na wystawę, opłacenie kosztów podróży, hotelu, usług gastronomicznych, kosmetyków, elektroniki itp.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe w związku z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zgodnie z Ustawą każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu poszukiwania związku z osiągniętym przychodem.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz biorąc pod uwagę przedstawione unormowania prawne, uznać należy, że wbrew zaprezentowanemu stanowisku Wnioskodawcy dotyczącemu zasadności ponoszenia przez niego wydatków związanych z prowadzeniem bloga – w ocenie organu przedmiotowe wydatki nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uzupełniając wniosek jednoznacznie określił, że wydatki ponoszone będą w celu napisania interesujących recenzji bądź artykułów. Zauważyć należy, że Wnioskodawca uzyskuje przychód z tytułu dzierżawy strony internetowej, na której umieszczane są reklamy, a nie z tytułu prowadzenia bloga. Zatem wydatki związane z prowadzeniem bloga nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej Wnioskodawcy, której przedmiotem jest udostępnianie powierzchni na stronie internetowej. Nie istnieje bowiem związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 sierpnia 2016 r., ITPB1/4511-408/16/MR