KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców
4 sierpnia 2017
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przedsiębiorcy będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie maszyn i urządzeń. Wysokość odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym 100 tys. zł, a wartość inwestycji w środek trwały powinna wynosić co najmniej 10 tys. zł. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o […]

Kto może zostać małym podatnikiem w 2016 roku?
2 listopada 2015
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Małym podatnikiem w 2016 roku będzie mógł być podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2015 roku kwoty 1.200.000 euro. Przy czym powyższą kwotę euro należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP po kursie z dnia 1 października 2015 roku, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs euro w dniu […]