KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Kto może zostać małym podatnikiem w 2016 roku?
2 listopada 2015
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Małym podatnikiem w 2016 roku będzie mógł być podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w 2015 roku kwoty 1.200.000 euro. Przy czym powyższą kwotę euro należy przeliczyć na złote według średniego kursu NBP po kursie z dnia 1 października 2015 roku, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs euro w dniu […]