KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Kodeks pracy

Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Ponieważ ta kwota ma być waloryzowana co roku w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę […]

Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku
17 września 2015
Inne

14 września 2015r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem minimalna płaca w 2016r. wyniesie 1.850zł brutto. Wyższe koszty dla pracodawców Wzrost wynagrodzenia minimalnego o 100zł brutto w stosunku do wynagrodzenia za rok 2015 spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia jednego pracownika o 120,61zł miesięcznie. Wyższy […]