KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku
17 września 2015
Inne

14 września 2015r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem minimalna płaca w 2016r. wyniesie 1.850zł brutto.

Wyższe koszty dla pracodawców

Wzrost wynagrodzenia minimalnego o 100zł brutto w stosunku do wynagrodzenia za rok 2015 spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia jednego pracownika o 120,61zł miesięcznie.

Wyższy ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2016r.

Podstawa opłacania składek do ZUS dla nowych przedsiębiorców, opłacających preferencyjne składki ZUS, wynosi 30% wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z podwyższeniem płacy minimalnej o 100zł brutto podstawa opłacania składek ZUS wzrośnie o 30zł.

Powyższa zmiana spowoduje, że opłata wnoszona przez młode firmy, które opłacają wszystkie składki społeczne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń społecznych, od 2016r. wzrośnie o 9,64zł w skali miesiąca.