KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2800 złotych wyniesie w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę – wynika z rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów. W przyszłym roku wzrośnie również wysokość stawki godzinowej do poziomu 18,30 zł. – Dzięki tym podwyżkom dochody gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym roku o blisko 3 miliardy złotych – mówi minister rodziny, pracy i polityki […]

Brexit. Co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca?
19 września 2018
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Broszura „Brexit. Co powinien wiedzieć przedsiębiorca?” prezentuje możliwe skutki brexitu dla polskich przedsiębiorców. Dokument uwzględnia różne scenariusze dotyczące wyniku negocjacji UE z Wielką Brytanią, w tym także brak umowy wyjścia (tzw. hard brexit). Publikacja ma pomóc w przygotowaniach polskich firm i pokazać możliwy wpływ brexitu na ich działalność. Broszurę opracowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy […]

Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych
3 września 2018
Ubezpieczenia społeczne

PPK ruszają w połowie 2019 r. Od połowy 2019 r. gromadzenie oszczędności w ramach PPK będą mogły rozpocząć pierwsze grupy pracowników. Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn wprowadzono zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów […]

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Już jutro, dnia 19 lipca 2018r., zacznie obowiązywać w nowym brzmieniu art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który rozszerza katalog przychodów uzyskiwanych przez autorów z tytułu których będzie można zastosować 50%, autorskie koszty uzyskania przychodu. Od dnia jutrzejszego art. 22 ust. 9b otrzyma brzmienie: “Przepis ust. 9 pkt 3 stosuje […]

1 2 3 10