KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Praca 11 listopada! Jak pracodawca rozliczy pracę w dniu wolnym?
13 listopada 2015
Kodeks pracy

Dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości, jest dniem ustawowo wolnym od pracy o czym stanowi art. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. od dniach wolnych od pracy. Natomiast zgodnie z art. 1519a Kodeksu Pracy (dalej: Ustawa) praca w święta, w placówkach handlowych, jest niedozwolona. Wyjątkowo, praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych […]