KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Ubezpieczenia społeczne

W dniu dzisiejszym została opublikowana Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy (to nie błąd, taką nazwę nosił projekt zmieniający projekt poprzedniej, wtedy jeszcze nieopublikowanej Ustawy) o świadczeniach pieniężnych z […]

ZUS od umów zleceń od 2016r.
13 października 2015
Ubezpieczenia społeczne

Dnia 1 stycznia 2016r., po ponad rocznym vacatio legis, wchodzą w życie zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 23 września 2014r. o zmianie ustawy  o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Powyższa zmiana wprowadza obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez zleceniodawców za osoby świadczące pracę w ramach kilku umów zleceń […]