KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Ubezpieczenia społeczne

W dniu dzisiejszym została opublikowana Ustawa z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa).

Poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy (to nie błąd, taką nazwę nosił projekt zmieniający projekt poprzedniej, wtedy jeszcze nieopublikowanej Ustawy) o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw zakładał wydłużenie vacatio legis przepisów zmieniających zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego osoby prowadzącej działalność gospodarczą z 4 do 12 miesięcy. Powyższy projekt został rozpatrzony łącznie z projektem Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i ogłoszony dnia 29 października w dziale ustaw 2015 roku w pozycji 1735.

Zgodnie z opublikowaną nowelizacją Ustawy nowe przepisy, które w ostatnich czasach mocno poruszały „przedsiębiorcze matki” nie zostały wprowadzone tak jak miało mieć to miejsce 1 listopada 2015r. (czwarty miesiąc vacatio legis) a artykuł, który miał je wprowadzić został uchylony. Powyższa, najnowsza nowelizacja Ustawy wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2016r.

W związku z uchyleniem art. 26 pkt 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie ulegają zmianie zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem.

W dalszym ciągu aby otrzymać wysoki zasiłek chorobowy lub macierzyński z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wystarczy trzykrotnie a w niektórych przypadkach jednokrotnie opłacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składkę społeczną od najwyższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, która do końca 2015 roku wynosi 9.897,50zł. Uchylenie powyższego artykułu 26 pkt 2 Ustawy pozwala bezkarnie i zgodnie z obowiązującym prawem otrzymywać od ZUS-u miesięczny zasiłek w wysokości blisko 7.000zł netto przy niewielkim „zaangażowaniu” kapitału.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą najprawdopodobniej wejdą w życie w 2016r. lecz na dzień dzisiejszy data ta jest nieznana.