KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Wnioski do programu 500 plus już dostępne!
29 lutego 2016
Świadczenia rodzinne

Już od dziś na naszej stronie internetowej w Strefie klienta jest dostępna nowa kategoria wniosków do pobrania: “Wnioski do programu 500 plus”.

Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi formularzami. Dokumenty te (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze) będą obowiązywać od dnia 01 kwietnia 2016r. i będą niezbędne do wypełnienia w celu otrzymania świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko z programu 500 plus.

Ministerstwo przygotowało poniższe wnioski:

1. Wniosek o udzielenie prawa do świadczenia wychowawczego.

2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego…

3. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym…

4. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach…