KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem
14 kwietnia 2016
Kodeks pracy

Czy wiesz, że pracownikowi zatrudnionemu na cały etat, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, w ciągu roku kalendarzowego przysługują 2 dni lub 16 godzin zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia?

Powyższe zwolnienie wynika z art. 188 Kodeksu Pracy i jest udzielane zawsze na wniosek pracownika oraz w terminie w nim wskazanym. Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem przysługuje obu rodzicom, w łącznej wysokości nie większej niż 2 dni lub 16 godzin pracy w roku kalendarzowym. W związku z powyższym rodzic, który chciałby skorzystać z przysługującego urlopu będzie zobowiązany do wypełnienia oświadczenia, w którym poinformuje swojego pracodawcę, że drugi rodzic nie będzie korzystał z powyższego zwolnienia lub że drugi rodzic skorzystał z powyższego zwolnienia w części np. 8 godzin.

Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem nie jest obligatoryjne. Należy pamiętać, że niewykorzystane zwolnienie w danym roku kalendarzowym nie zwiększa puli dni urlopowych roku następnego lecz przepada.