KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej on-line!
29 października 2019
Inne

Jak załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi?

Ulga na zakup kasy wynosi 90% jej ceny netto, nie więcej jednak niż 700 zł.

Jeśli kupiłeś więcej niż jedną kasę on-line, będziesz mógł skorzystać z ulgi na każdą z nich, pod warunkiem, że zaczniesz używać każdej z tych kas, w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

Możesz się ubiegać o zwrot, jeżeli:

 • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,
 • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

To oznacza, że jeśli we wtorek 9 lipca 2019 r. zacząłeś ewidencjonować sprzedać na innym typie kasy (np. z elektronicznym zapisem kopii), a kasę on-line kupiłeś w środę, 10 lipca 2019 r., nie dostaniesz ulgi.

Ulga na zakup kasy on-line przysługuje zarówno przedsiębiorcom, którzy rozliczają podatek VAT (czynni podatnicy VAT)jak i przedsiębiorcom, którzy są z tego obowiązku zwolnieni lub wykonują wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu i ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej (bierni podatnicy VAT).

W zależności od twojego statusu podatnika VAT, zwrot rozliczysz w deklaracji VAT (czynni podatnicy VAT) lub składając wniosek do urzędu skarbowego (bierni podatnicy VAT).

Gdzie załatwisz sprawę?

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

  Co zrobić krok po kroku?

  1. Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT – rozlicz zwrot w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K

  Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się miesięcznie, powinni rozliczyć zwrot w deklaracji VAT-7. Przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie – w deklaracji VAT-7K.

  To, jaką kwotę możesz rozliczyć, zależy od tego czy kwota wydana na zakup kasy, którą wykazujesz w rozliczeniu jest:

  • niższa lub równa kwocie podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz rozliczyć ulgę w jednej deklaracji, pomniejszając kwotę podatku o przysługującą ci kwotę zwrotu za zakup kasy,
  • wyższa od kwoty podatku, który musisz wpłacić do urzędu skarbowego za dany okres rozliczeniowy – w tej sytuacji możesz pomniejszyć kwotę podatku o przysługującą ci ulgę. Pozostałą część kwoty możesz otrzymać na rachunek bankowy (lub SKOK) lub rozliczyć w kolejnej deklaracji VAT.

   Termin

   Zwrot możesz rozliczyć w deklaracji VAT za okres, w którym zacząłeś używać kasy on-line lub w dowolnej deklaracji za późniejszy okres –  prawo do zwrotu jest bezterminowe (nie wygasa).

   Jeśli w okresie, w którym zacząłeś używać kasy on-line nie masz obowiązku zapłacenia podatku VAT, kwotę ulgi przysługującą ci za zakup kasy możesz wykazać do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK albo możesz rozliczyć ulgę w kolejnej deklaracji podatkowej.

   2. Jeśli jesteś zwolnionym podatnikiem VAT – złóż wniosek o zwrot kosztów za zakup kasy

   Wniosek składasz do naczelnika urzędu skarbowego, który zarejestrował twoją kasę.

   Wniosek musi zawierać: imię i nazwisko (lub nazwę), adres, NIP, numer rachunku bankowego.

   Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć:

   • kopię faktury za zakup kasy fiskalnej,
   • kopię dowodu zapłaty całej należności za kasę,
   • kopię raportu fiskalnego miesięcznego, który wystawiłeś na kasie fiskalnej – jako potwierdzenie prowadzenia ewidencji sprzedaży.

   Wniosek możesz wydrukować i zanieść osobiście lub wysłać do urzędu.

   Jeśli masz Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany oraz elektroniczną fakturę za zakup kasy (np. w formacie pdf), to możesz złożyć wniosek elektronicznie.

   Jeśli masz firmę taksówkową, dodatkowo we wniosku wpisz:

   • numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
   • numer rejestracyjny i boczny taksówki w której jest zarejestrowana kasa fiskalna
    on-line
   • kopię świadectwa ponownej legalizacji taksometru współpracującego z kasą
    o zastosowaniu specjalnym.

   Dokumenty

   Ustanowienie pełnomocnika

   17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

   Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

   Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

   Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

   Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

   0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

   Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych – nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

   Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

   Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

   Termin

   Wniosek możesz złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zacząłeś używać kasy on-line. Prawo do zwrotu nie wygasa – możesz to zrobić w dowolnym momencie.

   Ile zapłacisz?

   Usługa jest bezpłatna.

   Ile będziesz czekać?

   Przedsiębiorcy, którzy odliczają zwrot kosztów na zakup kasy on-line, mogą:

   • nie płacić podatku za rozliczany okres – jeśli podatek jest niższy lub równy kwocie ulgi przysługującej na zakup kasy on-line,
   • pomniejszyć podatek o kwotę ulgi przysługującej na zakup kasy on-line – jeśli podatek jest wyższy od kwoty ulgi na zakup.

   Przedsiębiorcy zwolnieni z obowiązku rozliczania podatku VAT dostaną zwrot w ciągu 25 dni od złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze wpłyną na rachunek bankowy podany we wniosku.

   Warto wiedzieć!

   Czy wiesz, że musisz zwrócić pieniądze jeśli:

   • w ciągu 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania przestaniesz używać kasy on-line (np. zamkniesz firmę, ogłosisz jej upadłość lub sprzedasz przedsiębiorstwo, a nowy właściciel nie będzie prowadził sprzedaży na rzecz osób fizycznych);
   • trwale i bez zgody naczelnika urzędu skarbowego nie zapewniasz połączenia umożliwiającego przesyłanie danych miedzy kasą fiskalną a Centralnym Repozytorium Kas;
   • nie zgłosisz kasy fiskalnej do obowiązkowego przeglądu technicznego, co najmniej raz na 2 lata (od dnia fiskalizacji lub ostatniego przeglądu technicznego).                                                                                                                                                                                                                                                                                  Źródło: www.biznes.gov.pl

Food plik wektorowy utworzone przez studiogstock – pl.freepik.com