KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

KSIĘGOWOŚĆ DLA TWOJEJ FIRMY

Płaca minimalna od stycznia 2017r. wyniesie 2000 zł?
15 czerwca 2016
Inne

Rząd zaproponował wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku do 2.000zł z obecnych 1.850zł. Płaca minimalna w 2017 roku, wynikająca z zapisów ustawowych, osiągnęłaby wysokość 1.862zł. Rada Ministrów na posiedzeniu 14 czerwca br. przyjęła propozycję przewidującą wzrost o 138zł wyższy od ustawowego.

Rząd proponuje, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2.000zł brutto. Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1.850zł brutto). Kwota ta stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017r.

„Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, za sytuację finansów i za los polskich obywateli, myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2.000zł” – powiedziała Premier Beata Szydło na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało pierwotnie rządowi kwotę 1.920zł. Minister Elżbieta Rafalska wyraziła zadowolenie, że Rada Ministrów zaproponowała jeszcze wyższą kwotę. “Podniesienie minimalnego wynagrodzenia to bardzo dobra wiadomość dla Polaków” – oceniła.

Taką propozycję rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca br.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną także inne świadczenia, takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Źródło: MRPiPS